Välkommen till en problemfri vardag

Varje dag arbetar våra fantastiska medarbetare engagerat för att förhindra problem från att uppstå och är nyfikna när det oförutsedda trots allt inträffar. För oss är detta att vara experter på att kombinera teknik och service. Vi kallar det problemfri vardag och det är Alovas vision.

Fastighetsteknik

Vi underhåller och utvecklar alla typer av fastigheter. Våra fastighetstekniker hjälper till med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Vårt vardagliga arbete kännetecknas av hög tillgänglighet, förtroendefulla relationer, hög kompetens och god kommunikation.

Läs mer

Styrteknik

Vi felsöker system för värme, kyla och ventilation. Våra servicetekniker är behjälpliga som en teknisk resurs när fastighetens system inte fungerar som det ska. Vi har korta inställelsetider, bred fabrikatkunskap och direkt återkoppling.

Läs mer

Energiteknik

Vi mäter och analyserar alla typer av system och fastigheter. Våra energitekniker kan hjälpa till med OVK-besiktningar, energideklarationer, injusteringar mm. Resultatet av vårt energiarbete är förutom kostnadsbesparingar även minskad klimatpåverkan och tillförlitliga underlag.

Läs mer

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08 – 749 27 00 eller skicka e-post till kontakt@alova.se

  Aktuellt från Alova

  1 vecka sen
  3 veckor sen
  3 veckor sen
  3 veckor sen
  4 veckor sen
  1 månad sen