Aktuellt från Alova

Ägarförändringar i Etcon Fastighetsteknik AB

Björn Granqvist har genom Alova AB (556988–1849) förvärvat samtliga aktier i Etcon Fastighetsteknik AB (556808-7026). Säljare är Harri Säily och Mattias Skoog genom Etcon AB (556631-4489). Efter transaktionens genomförande är Alova AB huvudägare i Etcon Fastighetsteknik AB.
”Det är med stor ödmjukhet jag nu tar mig an utmaningen att driva vidare Fastighetsteknik utan Harri och Mattias. Vi har haft en fantastisk resa tillsammans de senaste sex åren och det har varit en stolthet att fått vara en del av Etconkoncernen. Nu är det dags för mig och mina fantastiska medarbetare att fortsätta resan på egna ben. Vi ser fram emot att redan under första kvartalet nästa år presentera nya spännande utmaningar. Resan har bara börjat och vi ser med stor tillförsikt fram emot fortsättningen” säger Björn Granqvist, VD Etcon Fastighetsteknik AB samt ägare av Alova AB.
”Efter att ha drivit Fastighetsteknik tillsammans sedan 2015 och fått vara med och utveckla bolaget tillsammans med och under Björns ledning, känner vi på Etcongruppen att det som en naturlig del i utvecklingen av Fastighetsteknik, blivit dags för Björn och hans medarbetare att fortsätta utvecklingen av Fastighetsteknik på egen hand. Det har varit en stor förmån att få vara med på resan och vi är övertygade om att vi även framgent kommer samarbeta i samma goda anda som tidigare” säger Harri Säily, delägare i Etcon AB.

För mer information
Björn Granqvist, VD Etcon Fastighetsteknik AB, ägare Alova AB
Telefon: 0735-25 00 60
E-post: [email protected]
Harri Säily, delägare Etcon AB
Telefon: 0735-25 00 01
E-post: [email protected]
Mattias Skoog, delägare Etcon AB
Telefon: 0735-25 00 00
E-post: [email protected]

Copyright © 2024 Alova AB