Alovas historia

Alovas resa startade 2014 när Alova AB grundades av Björn Granqvist. Fastighetstekniks resa startades några år tidigare, nämligen 2010 när Etcon Fastighetsteknik AB grundades av Harri Säily, Mattias Skoog och Jonas Andersson. 2015 kom Björn Granqvist in i Fastighetsteknik med uppdraget att utöka affärsområdet skötsel & förvaltning. Mellan åren 2016 och 2021 hade Etcon Fastighetsteknik en genomsnittlig tillväxt på drygt 40 % per år. I slutet av 2021 köpte Björn, genom Alova AB, ut Fastighetsteknik från Etcon koncernen och i början av 2022 bytte Etcon Fastighetsteknik AB namn till Alova Fastighetsteknik AB.
Alova Energiteknik AB grundades i början av 2022 av Björn Granqvist och Mattias Lindberg.
Alova Styrteknik AB startades 2023 genom att affärsområde styrservice flyttades till ett eget bolag. Andreas Södling är idag operativt ansvarig för Alova Styrteknik.

Vårt syfte

“Vi ska verka inom fastighetsbranschen och vår identitet är att vara förtroendefull och familjär. Resultatet av vårt vardagliga arbete ska innebära att det idag är bättre än igår och att det imorgon är bättre än det var idag. Det är Alovas syfte och därför vi finns till för våra kunder.”

Våra medarbetare

Våra medarbetare är vår ryggrad och vår största framgångsfaktor. Vår förmåga som företag att rekrytera och motivera våra medarbetare är den viktigaste nyckeln i vår framgång.
Visst är vi partiska när vi säger att vi har branschens bästa medarbetare, men vi tycker det. Vi kallar det #bästmedarbetarevinner.

Vår ledarfilosofi

Alovas ledarfilosofi grundar sig i ett värderingsstyrt ledarskap. Vårt värderingsarbete är ryggraden i det vardagliga arbetet med att skapa förutsättningar för våra medarbetare. Vi anser att en framgångsfaktor i att vara en uppskattad ledare är att ständigt utvecklas. Vi har därför en ständigt pågående ledarutbildning där alla våra ledare ingår. Vi träffas regelbundet för att lära oss mer om oss själva och hur vi bäst skapar optimala förutsättningar för just våra medarbetare.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08 – 749 27 00 eller skicka e-post till [email protected]