Energiteknik

Vi mäter och analyserar alla typer av system och fastigheter. Våra energitekniker kan hjälpa till med OVK-besiktningar, energideklarationer, injusteringar mm. Resultatet av vårt energiarbete är förutom kostnadsbesparingar även minskad klimatpåverkan och tillförlitliga underlag.

OVK-besiktningar

Fastighetsägare måste regelbundet genomföra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten. OVK ska utföras av en certifierad OVK-kontrollant, och visar att luftflödet och luftomsättningen i fastigheten är erforderligt och att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt. Våra certifierade OVK-kontrollanter tar han om kontrollen åt er och undersöker att ventilationerna fungerar enligt de lagkrav som finns. Vi lämnar även förslag på åtgärder som bör göras för bättre inomhusklimat, ger förslag på hur energiförbrukningen kan minskas utan att försämra luften. Efter utförd genomförd besiktning tillhandahåller vi ett intyg på att en OVK har genomförts i fastigheten och skickar även OVK-protokollet till kommunen för handläggning.

Energideklarationer

En energideklaration ger information om fastighetens energianvändning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten har en giltig energideklaration, men den måste utföras av en auktoriserad energiexpert. Energideklarationen ska verka för en lägre energiförbrukning och en god inomhusmiljö. Våra energideklarationer ger dig en tydlig bild över energiprestandan i din fastighet. Du får även information om energianvändning för vatten, uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel samt hur energianvändningen är fördelad i fastigheten. I samband med att våra energiexperter utför energideklarationen får du även åtgärdsförslag på hur du kan sänka energiförbrukningen i fastigheten och du får också referensvärde för energianvändningen i liknande fastigheter. När vi är klara skickar vi energideklarationen till Boverket och tillhandahåller ett exemplar som ska presenteras synligt i entrén till fastigheten.

Energiutredningar

Dålig isolering, otäta fönster, gamla vitvaror i tvättstugan, dåligt intrimmade tekniska installationer eller för hög inomhustemperatur. Det kan finnas många exempel på energibovar i en fastighet. När våra energiexperter gör en energiutredning får du reda på hur mycket energi som din fastighet årligen förbrukar och vad den används till. I rapporten från energiutredningen presenterar vi också förslag på hur du kan sänka din energiförbrukning och därmed minska kostnaderna och miljöpåverkan. Rapporten visar tydligt vilka åtgärder som har bäst effekt på energianvändningen och även vilka som har kortast återbetalningstid. I vissa fall kan det även finnas möjlighet att ansöka om statligt stöd för en energiutredning eller energikartläggning.

Injusteringar

Dålig omjusterade system vare sig det gäller vatten värme eller luft är inte bra för vare sig komfort eller plånboken. När våra energiexperter har inventerat anläggningen som vi avser att injustera så får ni ett kostnadsförslag på åtgärder som är lämpligast för den anläggningen. Tillsammans med oss och våra samarbetspartners så får ni ett system som är intrimmat för komfort och plånboken och inte minst för miljön.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08 – 749 27 00 eller skicka e-post till [email protected]