Fastighetsteknik

Fastighetsteknik handlar för oss om att kombinera teknik och service. En förtroendefull leverans kräver båda för att fungera optimalt. Våra fantastiska fastighetsskötare och tekniker har ett stort tekniskt intresse och en beteendeprofil präglad av service. De är utvalda just därför och det är både vi och de otroligt stolta över.

Organisation

Inom Alovas organisation samarbetar vi för att skapa en förtroendefull leverans. Till varje uppdrag tillsätter vi en dedikerad organisation anpassad för uppdragets förväntningar. Våra uppdrags-organisation innehåller driftledare, ansvarig tekniker och back-up resurs. Vår övertygelse är att engagerade och nyfikna relationer skapar förtroende, därför lägger vi extra mycket tid och energi på att tillsätta rätt medarbetare för uppdraget.

System för fastighetsdrift

För att säkerställa en förtroendefull avtalsleverans använder vi oss alltid av ett system för underhållsarbetet. Om kunden tillhandahåller ett system så arbetar vi i det annars använder vi oss av Alova Online. Alova Online är ett egenutvecklat system som innehåller olika moduler för avtalsarbetet. Beroende på uppdrag så ansluter vi de moduler som behövs för respektive uppdrag. Modulerna som finns i Alova Online är Ärendehantering, Tillsyn och skötsel, SBA, Energiuppföljning, Bevakning av myndighetsbesiktningar. Som kund når ni Alova Online via inloggning i kundzonen. Alova Online ingår i alla våra avtal.

Förebyggande underhåll

Tillsyn och skötsel är grunden i det förebyggande arbetet för att förhindra problem. Tillsynskontrollerna och skötselåtgärderna läggs in i fastighetssystemet med avtalade frekvenser enligt avtalet. Varje kontroll och åtgärd dokumenteras och finns noterad i den driftrapport som genereras varje månad i kundzonen. Driftrapporterna kan med fördel användas som underlag för det långsiktiga planerade underhållet.

Felavhjälpande underhåll

När det oförutsedda trots allt inträffar finns vi tillgängliga och kan snabbt vara på plats. Vår kundtjänst tar emot akuta ärenden under ordinarie arbetstid och på kvällar/helger kan vi säkerställa en åtgärd genom att ansluta en fastighetsjour till avtalet. Alova Online finns dessutom tillgängligt dygnet runt för andra mindre akuta ärenden. För att säkerställa en snabb och professionell åtgärd samarbetar vi med entreprenörer inom andra branscher för de tjänster som vi själva inte tillhandahåller. Allt för att våra kunder ska känna förtroende och trygghet.

Teknisk förvaltning

Vi ser teknisk fastighetsförvaltning som en övergripande underhållsfunktion. Vi tillhandahåller teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningar och kan vara behjälpliga med att ta fram, underhållsplaner, upphandlingar, underhålls- och utvecklingsprojekt. Med flera års erfarenhet av både projekt och byggledning kan vi erbjuda en både trygg och förtroendefull förvaltning.

Framtiden

Vi lever idag i en värld där utvecklingen går snabbare än någonsin och där vi har möjlighet att övervaka och styra de flesta tekniska system och lösningar. Genom att vi digitaliserar det som är möjligt skapar vi också ett behov och förväntan av funktionalitet och framdrift. I denna framtid kommer Alova finnas med stor nyfikenhet på den tekniska utvecklingen. Det största fokuset kommer vi att lägga på relationer och förtroende.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08 – 749 27 00 eller skicka e-post till [email protected]