Visselblåsarkommentar

 

Vår organisation värnar om öppenhet, integritet och en trygg arbetsmiljö. För att främja dessa värderingar har vi implementerat ett system för visselblåsarkommentarer som möjliggör anonyma rapporteringar via en säker länk. Detta system är utformat för att skapa en trygg plattform där externa parter kan dela information om eventuella etiska frågor eller andra missförhållanden.

 

     Vad är en visselblåsarkommentar?

 

En visselblåsarkommentar är en konfidentiell rapport som skickas in elektroniskt genom en särskild länk. Det kan handla om allt från etiska frågor till kränkande beteenden. Genom att använda detta system ges möjligheten att upprätthålla organisationens värderingar och säkerställa en sund arbetsmiljö.

 

     Frivillighet och Anonymitet

 

Vi förstår att det kan vara känsligt att rapportera vissa ärenden, därför är det frivilligt att lämna sin mejladress. Att ange sin mejladress är dock viktigt om du önskar återkoppling eller uppdateringar angående ärendet. Observera att det inte går att spåra mejladresser, och din identitet kommer att skyddas.

Det är viktigt att notera att du bör spara länken och lösenordet du får vid inlämningen av din kommentar. Dessa detaljer kommer inte att återsändas, och de används för att säkerställa din anonymitet. Vi uppmuntrar också till att vara nyfiken och lärande i processen för att förbättra arbetsmiljön.


För ytterligare information om visselblåsning, vänligen besök vår samarbetspartners hemsida på www.tissla.se

 

 

⇒Läs mer om visselblåsning här⇐